Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Truyền thông giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng dân tộc thiểu số và...

Trong 03 ngày từ gày 18/4 đến 20/4/2022 , Trung tâm Trợ giúp pháp lý (Sở Tư pháp) phối hợp  với Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ...

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp...

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Trợ giúp pháp lý tại cơ sở

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-TGPL về công tác trợ giúp pháp lý năm 2022 và Kế hoạch số 82/KH-TGPL ngày 10/3/20222 về thực hiện tư vấn pháp luật và truyền thông về trợ giúp pháp lý năm 2022 của...