Truy cập nội dung luôn

Thông báo tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng

 Để triển khai phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên thông báo việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng...

Đoàn kiểm tra văn bản QPPL, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý VPHC thông qua dự thảo...

Thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh Thái Nguyên về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý...

Các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới

  Với tình hình phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay, Bộ Y tế vừa đưa ra khuyến cáo mới nhất phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình hình mới và đề nghị người dân thực hiện đầy...

Hội nghị Sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 17/7/2020, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị....

Hội nghị tập huấn về hoạt động hành nghề đấu giá tài sản

  Hội nghị tập huấn về hoạt động đấu giá tài sản   Thực hiện  Kế hoạch công tác năm 2020 và Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các...

Tài liệu Hội nghị Sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2020

Thực hiện  Quyết định số 1542/QĐ-BTP ngày 07/7/2020  của Bộ trưởng Bộ Tư  pháp về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm  và triển khai công...